CHAMPIONSHIP FIGHTING CAMP

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych? Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych LAURA HOLISTIC CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołobrzeska 16 A, 80-394 Gdańsk, Polska, KRS 0000858809, NIP 5842796605, REGON 386989730. Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres cfcoboz23@gmail.com

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług obozowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • adres e-mail,
 • numeru telefonu,
 • adres zamieszkania.

Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty).

Oprócz danych wymienionych powyżej będą to:

 • miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • wizerunek twarzy,
 • seria i numer dokumentu,
 • organ wydający dokument,
 • data wydania oraz ważności dokumentu.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

 • dostawcom usług hotelowych,
 • dostawcom usług LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).

W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi.

W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz.

Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Polityka ochrony danych osobowych Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych? Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych LAURA HOLISTIC CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołobrzeska 16 A, 80-394 Gdańsk, Polska, KRS 0000858809, NIP 5842796605, REGON 386989730. Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres cfcoboz23@gmail.com

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług obozowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • adres e-mail,
 • numeru telefonu,
 • adres zamieszkania.

Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty).

Oprócz danych wymienionych powyżej będą to:

 • miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • wizerunek twarzy,
 • seria i numer dokumentu,
 • organ wydający dokument,
 • data wydania oraz ważności dokumentu.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

 • dostawcom usług hotelowych,
 • dostawcom usług LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).

W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi.

W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz.

Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Polityka ochrony danych osobowych Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych? Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych LAURA HOLISTIC CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołobrzeska 16 A, 80-394 Gdańsk, Polska, KRS 0000858809, NIP 5842796605, REGON 386989730. Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres cfcoboz23@gmail.com

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług obozowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • adres e-mail,
 • numeru telefonu,
 • adres zamieszkania.

Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty).

Oprócz danych wymienionych powyżej będą to:

 • miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • wizerunek twarzy,
 • seria i numer dokumentu,
 • organ wydający dokument,
 • data wydania oraz ważności dokumentu.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

 • dostawcom usług hotelowych,
 • dostawcom usług LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z LAURA HOLISTIC CENTER sp. z o.o. umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).

W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi.

W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz.

Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli tu pozostaniesz uznamy że wyrażasz na to zgodę.